Vrijdag 9 december - Kerst in de Kunst

Kerst in de kunstLezing - 20.00 uur - Toegangsprijs € 10,-
Zelfs voor niet-gelovigen heeft de kerstboodschap 'vrede op aarde onder de mensen van goede wil' nog altijd een bijna magische betekenis. Ook voor kunstenaars heeft die boodschap dat al eeuwenlang. In de beeldende kunst was de geboorte van Christus een belangrijke bron van inspiratie. Centraal staat de vraag: hoe verbeeldden kunstenaars het kerstverhaal? Welke apocriefe verhalen schilderden ze om de zeggingskracht van hun voorstellingen te onderlijnen? Wat is de betekenis van al die geschilderde verhalen? Kunsthistoricus Jac van den Boogard neemt u mee in de droom van de Drie Koningen: iconografie en symboliek in de kunst rond het kerstfeest. De met kaarsen verlichte Cellebroederskapel verhoogt de kerstsfeer.

magisch-2013-a4l

Kaarten aan de kassa. U kunt ook reserveren (06-29036526 of )

KERST IN DE KUNST
De droom van de Drie Koningen: iconografie en symboliek in de kunst rond het kerstfeest.

kerst in de kunst 3De Droom van de drie koningen, zoals die is te zien op een van Romaanse kapitelen in de kathedraal van Saint Lazaire in Autun in Bourgondië, is het vertrekpunt voor de denkbeeldige reis die u gaat maken door de kunstgeschiedenis in dit referaat. Van de kunst uit het 'Herfsttij der middeleeuwen' brengen de Drie Wijzen u naar voorstellingen uit de Renaissance en de Barok.
Centraal staat de vraag: hoe verbeeldden kunstenaars het kerstverhaal? Welke apocriefe verhalen schilderden ze om de zeggingskracht van hun voorstellingen te onderlijnen? Wat is de betekenis van al die geschilderde verhalen?
Het verhaal van de geboorte van Christus gaat van start met de Annunciatie – de blijde boodschap aan Maria - , maar omvat ook de Visitatie – het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth -, de moord op de onnozele kinderen, de vlucht naar Egypte en de opdracht in de tempel.
Al deze verhalen zijn omgeven door rijke symboliek, die men vind in het coloriet, in realistisch weergegeven bloemenpracht, in de naaktheid van het Christuskindje, ja zelfs in het licht van een kaars in de kerststal en dat alles stoffeert de
Droom van de Driekoningen....

JacJac van den Boogard is bestuurslid van de stichting Cellebroederskapel. Hij studeerde geschiedenis en kunstgeschiedenis in Nijmegen, Rome en Amsterdam. Zijn specialisaties zijn Italiaanse kunst- en cultuurgeschiedenis, Limburgse sociale- & culturele geschiedenis en Maastrichtse kunst- en cultuurgeschiedenis. Al drie decennia is hij met veel plezier als docent verbonden aan diverse culturele- en onderwijsinstellingen zoals de Societa Dante Alighieri, HOVO Limburg, Kumulus Maastricht en diverse Volksuniversiteiten, waarvoor hij cursussen, lezingen, films, reizen, rondleidingen en excursies verzorgt.