Zondag 14 mei - Gemengd koor Sint Antonius

Gemengd koord St. Antonius 1Concert - 16.00 uur - Toegangsprijs: vrije gave
Behalve liturgische gezangen en missen zingt dit kerkkoor uit Bemelen ook heel graag profane liederen. 1 x per 2 jaar wordt daarom een concert gegeven waarbij vooral deze liederen aan bod komen. Het koor brengt een gevarieerd programma met solisten/piano/orgel en saxofoon en hoopt op uw aanwezigheid.

U kunt ook reserveren: 06 22360604 of

Gemengd koord St. Antonius 2Het koor draagt de naam St. Antonius naar hun eerste dirigent pater Antoon Bouchier en naar de H. Antonius abt, die in de parochie Bemelen bijzonder vereerd wordt. Feestdag 17 januari (winterkermis). Op die dag wordt er brood gezegend voor mens en dier (vooral voor het vee). Vroeger kwamen er veel pelgrims naar Bemelen om brood te laten zegenen.

Het koor telt 23 leden (4 bas/4 tenor/9 alt/ 6 sopraan) en staat onder leiding van Nic Hermans. Orgel/pianobegeleiding door Miel Cornips.
De repetities vinden plaats in de kerk op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur.
De eerste zaterdag van de maand worden de erediensten opgeluisterd.
Naast de eerste zaterdagen van de maand wordt er als gemengd koor gezongen op alle feestdagen zoals: De zaterdag rond de feestdag van St. Antonius, Palmzaterdag, Goede Vrijdag, Paaszaterdag, Pinksterzaterdag, opluisteren processie zondag na Pinksteren, zaterdag voor feest van Allerheiligen, afsluiting kerkelijk jaar feest van Christus Koning, en Kerstavond. In de week Gemengd koord St. Antonius 3voor Kerstmis vindt er een kerstconcert plaats.Het koor neemt deel aan de Gemeentelijke Korendag Eijsden-Margraten, waarbij 1 x per 3 jaar acte de presence gegeven wordt. Wanneer daarom gevraagd wordt zingt het koor bij huwelijken/begrafenissen en/of andere gelegenheden. Verder zingt het koor tijdens Magisch Maastricht rond de feestdagen in Maastricht. In een sfeervolle ambiance zingen ze dan kerstliederen.