Dinsdag 25 juni - Boekpresentatie Paul van Grinsven

BrightBoekpresentatie- 20.00 uur zaal open, 20.30 uur aanvang - Toegang gratis
Paul van Grinsven presenteert zijn nieuwe roman 'Bright'.
Schrijven zat altijd al in zijn bloed. Sinterklaas was de aanstichter daarvan. In zijn familie leidde dit feest tot een explosie van creativiteit. Tijdens zijn middelbare schooltijd schreef hij voor het blad van zijn voetbalclub. In die verslagen beschreef hij meer de randverschijnselen dan de voetbalbewegingen op het veld. Wat dat betreft is de cirkel nu rond. Na zijn vijftigste is hij weer gaan voetballen en is zijn hobby opnieuw 'schrijven' geworden. De roman Naamse steen (2013) was daar het eerste resultaat van. In juni 2017 verscheen bij uitgeverij Gianni te Maastricht de verhalenbundel 40 jaor 'ne landverraojer. Dat boekje handelt over een Maastrichtenaar die naar 'Holland' is getrokken en waar hij daar tegen aanloopt. Tevens kijkt de auteur met een warme doch kritische blik terug op zijn geboortestad.

Bright vertelt het verhaal van een onopvallende Ghanees, een hardloper, die verstrikt raakt in de Nederlandse samenleving.

Korte inhoud 'Bright'
Na wat omzwervingen arriveert een onopvallende Ghanees in Nederland. Als deze hardloper in welgestelde kringen verzeild raakt, toont hij aanvankelijk begrip voor de westerse mens en zijn koloniaal verleden. Gaandeweg ondervindt hij de stille discriminatie en herkent de witte suprematie. Zijn relatie met een Nederlandse vrouw staat hem eerder in de weg dan dat die hem helpt. Als hij wordt geminacht door haar boezemvriendinnen en kinderen, is hij daar geenszins tegen opgewassen. Laster, roddel en achterklap maken zijn leven tot een hel.

Biografie Paul van Grinsven
Paul van Grinsven (60) is geboren en getogen in Maastricht. Daarna zwierf hij uit over het ganse land met als woonplaatsen Nijmegen, Den Helder, Alkmaar, Utrecht, Breukelen en Haarlem. Hij is vader van twee kinderen, Daniël (21) en Eva-Lune (19). Voor hen schreef hij het kinderboek 'Leren van de jonge beren' (2006). In zijn jeugd was hij lid van de Scouting, eerst bij Don Bosco, daarna bij Gerlach. Voetballen deed hij bij MKC (nu FC Jekerdal).

Als vrijwilliger verleende hij rechtshulp bij de Rechtswinkel Maastricht. In zijn loopbaan werkte hij achtereenvolgens voor een sociale dienst, een Bureau voor Rechtshulp, een vakbond, het opleidingsinstituut FNV Formaat en nu alweer 17 jaar voor de Hogeschool Utrecht (HU). Als docent recht verzorgt hij onderwijs aan de opleidingen SJD en Hbo Rechten van de Hogeschool Utrecht. Hij is gespecialiseerd in het arbeids- en sociaalzekerheidsrecht. De laatste zeven jaar geeft hij ook cursussen op de terreinen van de rechtsfilosofie, ethiek en grondrechten. Zijn 'finest hour' is immer de diploma-uitreiking, het moment dat studenten spontaan tegen hem zeggen: 'Meneer, aan u hebben we tenminste wat gehad.' Dat het in de eerste studiejaren heeft geknetterd, is dan alweer vergeten. In zijn vrije tijd volgt hij filosofiecursussen. Daarnaast leest hij de originele bronnen. Het latere werk van Schopenhauer spreekt hem aan, evenals de soms bizarre uitspraken van de eigentijdse filosoof Žižek.
Beroepshalve heeft hij tijdschriftartikelen geschreven voor inmiddels anders genoemde of opgeheven tijdschriften zoals Rechtshulp, Sociaal Recht, het Tijdschrift voor Sociaal Juridische Dienstverlening en Migranten Informatief. Daarnaast schreef hij voor PS Documenta en het digitale tijdschrift ScienceGuide of leverde een bijdrage aan menig jubileumboek. Hij is initiatiefnemer en coauteur geweest van Arbeidsrecht begrepen, uitgegeven door Boom Juridische uitgevers (2006). Na de vijfde druk (2013) heeft hij zich teruggetrokken uit het schrijversteam. Het boek wordt gewaardeerd om zijn prettig leesbare teksten. Als redacteur is hij verbonden aan het magazine HUridisch, een blad voor alumni en werkvelddeskundigen van het Instituut voor Recht van de HU.