Penningmeester gevraagd

Het bestuur van Stichting Cellebroederskapel (een vrijwilligersorganisatie) zoekt in verband met het vertrek van onze huidige penningmeester een 

PENNINGMEESTER

Stichting Cellebroederskapel beheert met veel plezier de 500 jaar oude laatgotische Cellebroederskapel. De kapel is onder meer populair als trouwlocatie en als concertpodium.

Zie onze uitgebreide website
www.cellebroederskapel.nl voor nadere informatie omtrent kapel, stichting, organisatie, visie, etc

 

Stichting Cellebroederskapel

Stichting Cellebroederskapel werd in 1995 opgericht door de toenmalige gebruikers, toen de Broeders van de Beyart de kapel wilden afstoten.  

De doelstelling van de stichting is sinds de statutenwijziging van 2015:

  • het organiseren van culturele activiteiten in het beschermde monument genaamd Cellebroederskapel, gelegen aan de Cellebroederstraat te Maastricht;
  • het beheer van de Cellebroederskapel;
  • het beschikbaar stellen van de Cellebroederskapel voor culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten;
  • promotie en publiciteit voor de Cellebroederskapel als cultureel erfgoed, voor de activiteiten in de Cellebroederskapel en  voor de Cellebroederskapel als locatie voor locatie voor culturele maatschappelijke en religieuze doeleinden;
  • het bijdragen aan een goed cultureel klimaat in Maastricht;
  • het bieden van een podium aan met name jonge musici

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • deel te nemen in samenwerkingsverbanden;
  • het ontplooien van initiatieven en organiseren van activiteiten en meewerken aan activiteiten van derden die passen in het doel.

Vrienden van de Cellebroederskapel

Stichting Cellebroederskapel wordt ondersteund door de Vriendenkring Cellebroederskapel. Vrienden en hun partner hebben recht op 50% korting op de entreeprijs van zondagmiddagconcerten. 

Vereniging Hendrick de Keyser

Vanwege de onmogelijkheid om groot onderhoud aan de kapel te verrichten (ontstaan door afschaffing van monumentensubsidies) droeg de Stichting Cellebroederskapel in 2006 de eigendom over aan de landelijke Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging heeft tot doel cultureel erfgoed in stand te houden en is eigenaar van honderden monumenten. Stichting Cellebroederskapel treedt sindsdien op als beheersstichting.

Stichting Behoud Orgel Binvignat

In de jaren zestig droeg de gemeente Maastricht het orgel over. Daartoe werd een aparte stichting opgericht, waarvan de leden echter gelijk zijn aan die van het bestuur van Stichting Cellebroederskapel. Oud-bestuurslid Remy Syrier staat ons als specialist op orgelgebied daarbij ter zijde. Stichting Behoud Orgel Binvignat heeft de ANBI-status. 

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instelling) veranderd. ANBI's worden verplicht een aantal gegevens openbaar te maken met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Onder 'Lees meer' voldoen we aan deze verplichting en geven aan waar de betreffende informatie op onze website te vinden is.

Jaarplan 2017

Jaarplan 2017 van Stichting Cellebroederskapel en Stichting tot behoud van het Binvignat orgel
vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 november 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016 van Stichting Cellebroederskapel en Stichting tot behoud van het Binvignatorgel

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 juli 2017