Nieuw bestuurslid René Thijssen

René ThijssenWe zijn heel blij dat ons bestuur versterkt wordt met een nieuw lid in de persoon van René Thijssen.
René is architect, heeft een eigen bureau, combineert wonen en werken aan de Brusselsestraat en heeft een warm hart voor historisch erfgoed, maar ook voor merkontwikkeling. René wil graag een bijdrage leveren om de kapel toekomstbestendig en meer zichtbaar te maken.

Stichting Cellebroederskapel

Stichting Cellebroederskapel werd in 1995 opgericht door de toenmalige gebruikers, toen de Broeders van de Beyart de kapel wilden afstoten.  

De doelstelling van de stichting is sinds de statutenwijziging van 2015:

  • het organiseren van culturele activiteiten in het beschermde monument genaamd Cellebroederskapel, gelegen aan de Cellebroederstraat te Maastricht;
  • het beheer van de Cellebroederskapel;
  • het beschikbaar stellen van de Cellebroederskapel voor culturele, maatschappelijke en religieuze activiteiten;
  • promotie en publiciteit voor de Cellebroederskapel als cultureel erfgoed, voor de activiteiten in de Cellebroederskapel en  voor de Cellebroederskapel als locatie voor locatie voor culturele maatschappelijke en religieuze doeleinden;
  • het bijdragen aan een goed cultureel klimaat in Maastricht;
  • het bieden van een podium aan met name jonge musici

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:

  • deel te nemen in samenwerkingsverbanden;
  • het ontplooien van initiatieven en organiseren van activiteiten en meewerken aan activiteiten van derden die passen in het doel.

Vrienden van de Cellebroederskapel

Stichting Cellebroederskapel wordt ondersteund door de Vriendenkring Cellebroederskapel. Vrienden en hun partner hebben recht op 50% korting op de entreeprijs van zondagmiddagconcerten. 

Vereniging Hendrick de Keyser

Vanwege de onmogelijkheid om groot onderhoud aan de kapel te verrichten (ontstaan door afschaffing van monumentensubsidies) droeg de Stichting Cellebroederskapel in 2006 de eigendom over aan de landelijke Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging heeft tot doel cultureel erfgoed in stand te houden en is eigenaar van honderden monumenten. Stichting Cellebroederskapel treedt sindsdien op als beheersstichting.

Stichting Behoud Orgel Binvignat

In de jaren zestig droeg de gemeente Maastricht het orgel over. Daartoe werd een aparte stichting opgericht, waarvan de leden echter gelijk zijn aan die van het bestuur van Stichting Cellebroederskapel. Oud-bestuurslid Remy Syrier staat ons als specialist op orgelgebied daarbij ter zijde. Stichting Behoud Orgel Binvignat heeft de ANBI-status. 

ANBI

Vanaf 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's (Algemeen Nut Beogende Instelling) veranderd. ANBI's worden verplicht een aantal gegevens openbaar te maken met als doel het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Onder 'Lees meer' voldoen we aan deze verplichting en geven aan waar de betreffende informatie op onze website te vinden is.

Jaarplan 2016

Jaarplan van Stichting Cellebroederskapel en stichting tot behoud van het Binvignatorgel, vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 januari 2016.

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015 van Stichting Cellebroederskapel en Stichting tot behoud van het Binvignat orgel, vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 maart 2016

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2015 zoals vastgesteld in de bestuursvergadering van 11 juli 2016