Lijst van nevenfuncties bestuursleden

 

Veronica Dirksen (voorzitter)

 • Senior-bestuurderscoach, project Loopbaannapolitiek Doornbosch BPI
 • Lid RvT Levantogroep, GGZ
 • Zelfstandig adviseur Veronica Dirksen ABC advies, bemiddeling & coaching

Vacature (secretaris)

Ruud Klinkers (penningmeester)

 •  Partner bij RSM Nederland Accountants N.V.

Jacques Spee (lid)

 • Hoofddocent anatomie voor de opleiding Master Scientific Illustration en de opleiding Scenographie en Costuumontwerp van de Arts Faculty Maastricht, Zuyd hogeschool en de MSI tevens  onderdeel uitmakend van  Universiteit Maastricht, FHML, vakgroep Anatomie / Embryologie (contractbasis).
 • Freelancer op de vakgebieden anatomie , portret ,  forensische en archeologische gezichtsreconstructie &c.  onder de bedrijfsnaam  Atelier Jacques Spee.

Jac van den Boogard (lid)

 • Docent kunst- en cultuurgeschiedenis, HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen),
 • Voorzitter Redactiecommissie Stichting Historische Reeks Maastricht,
 • Secretaris van het bestuur Stichting Mattie Niël,
 • Bestuurslid Stichting Maastrichtse Componisten (historisch advies)
 • Lid Commissie Straatnaamgeving Gemeente Maastricht,
 • Lid Debatingclub IJzeren Kring
 • Auteur/redacteur Jaarboek Maastricht
 • Voorzitter 'Het Verbond van Kunstenaars'
 • Penningmeester Stichting Appie Drielsma
 • Freelancer (VAR) auteur van monografieën en artikelen, lezingen, begeleiding culturele reizen, cultuurhistorische rondleidingen,  een- en meerdaagse excursiebegeleiding;  particuliere cursussen over (m.n. Italiaanse en Limburgse) kunst- en cultuurhistorie (www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl)

René Thijssen (lid)

 • Zelfstandig architect
 • Lid commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente roermond

Weike Medendorp (lid)

 • Senior duurzaamheid/ regisseur energietransitie gemeente Maastricht

November 2018