Lijst van nevenfuncties bestuursleden

 

Veronica Dirksen (Voorzitter)

 • Senior-bestuurderscoach, project Loopbaannapolitiek Doornbosch BPI
 • Lid RvT Levantogroep, GGZ
 • Voorzitter centrum voor Koorzang
 • Voorzitter klachtencommissie Servatius woningcorporatie
 • Burgerlid cie. AZMM, gemeente Eijsden-Margraten
 • Secretaris PvdA afd. Eijsden-Margraten

Corry de Koster (secretaris)

 • Programmamanager/Ontwikkelaar gemeente Sittard Geleen
 • Vrijwilliger stichting Maastricht Rama

Ruud Klinkers (penningmeester)

 •  Partner bij RSM Nederland Accountants N.V.

Jacques Spee (lid)

 • Hoofddocent anatomie voor de opleiding Master Scientific Illustration en de opleiding Scenographie en Costuumontwerp van de Arts Faculty Maastricht, Zuyd hogeschool en de MSI tevens  onderdeel uitmakend van  Universiteit Maastricht, FHML, vakgroep Anatomie / Embryologie (contractbasis).
 • Freelancer op de vakgebieden anatomie , portret ,  forensische en archeologische gezichtsreconstructie &c.  onder de bedrijfsnaam  Atelier Jacques Spee.

Jac van den Boogard (lid)

 • Docent kunst- en cultuurgeschiedenis, HOVO (Hoger Onderwijs voor Ouderen),
 • Voorzitter Redactiecommissie Stichting Historische Reeks Maastricht,
 • Secretaris van het bestuur Stichting Mattie Niël,
 • Bestuurslid Stichting Maastrichtse Componisten (historisch advies)
 • Lid Commissie Straatnaamgeving Gemeente Maastricht,
 • Lid Debatingclub IJzeren Kring
 • Auteur/redacteur Jaarboek Maastricht
 • Voorzitter 'Het Verbond van Kunstenaars'
 • Penningmeester Stichting Appie Drielsma
 • Freelancer (VAR) auteur van monografieën en artikelen, lezingen, begeleiding culturele reizen, cultuurhistorische rondleidingen,  een- en meerdaagse excursiebegeleiding;  particuliere cursussen over (m.n. Italiaanse en Limburgse) kunst- en cultuurhistorie (www.jacvandenboogardcultuurproducties.nl)

René Thijssen (lid)

 • Zelfstandig architect
 • Lid commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente roermond

Augustus 2016