Begroting 2018

Begroting 2018 van Stichting Cellebroederskapel

 

INKOMSTEN     UITGAVEN    
Vaste verhuring  €            6.000,00   Huur Ver.Hendrick de Keyser    €             8.000,00
Incidentele verhuring  €          12.000,00   Energiekosten     €             7.400,00
Uitvaarten  €            9.000,00   Verzekeringen    €                150,00
Vrienden van de CK  €               400,00   Bankkosten    €                150,00
Subsidie/sponsoring  €               800,00   Beheerskosten    €           11.000,00
Rente  €                       -     Representatie    €                300,00
Kaartverkoop concerten  €            1.500,00   Belastingen    €                       -  
      Administratiekosten    €                400,00
      Onderhoud Algemeen    €                750,00
      Schoonmaakkosten    €                500,00
      Bijdrage kosten Orgel    €                750,00
      Diverse Uitgaven    €                300,00
           
TOTAAL  €          29.700,00   TOTAAL    €           29.700,00