Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018 Stichting Cellebroedrskapel en Stichting Beheer Binvignatorgel

 

Staat van Baten & Lasten 2018        
         
Stichting Cellebroederskapel         
         
Uitgaven     Inkomsten  
         
Huurlasten 8.077   Vaste verhuur 4.425
Energielasten 8.182   Concerten 1.050
Verzekeringen 92   Doopvieringen en bruiloften 8.205
Onderhoudskosten 1.069   Uitvaarten 7.990
Optimalisatie 5.449   Donaties 631
Beheervergoeding 10.164      
Vrijwillegersvergoeding 328      
Klein materiaal en overige kosten 990      
Kantoorkosten 339   Tekort 12.558
Bankkosten 169      
Donatie stichting Binvignat 0      
         
  34.859     34.859
         
         
Stichting Binvignat        
         
Uitgaven     Inkomsten  
         
Rentelasten 0   Donatie Cellebroederskapel 0
Verzekering 25      
Onderhoud orgel 1681      
Winst 0   Tekort 1706
         
         
  1706     1706
         
         
Balans per 31 december 2018        
         
Debiteuren 441   Stichtingsvermogen  
Bank         
Zakenrekening RABO 960   Reserve 31-12-2017 16.434
Spaarrekening RABO 505   Resultaat CK 2018 -12.558
Spaarrekening RABO orgelstichting 264   Resultaat Orgelstichting 2017 -1.706
      Vermogen per 31-12-2017 2.170
         
      Crediteuren 0
         
  2.170     2.170