Vereniging Hendrick de Keyser

Vanwege de onmogelijkheid om groot onderhoud aan de kapel te verrichten (ontstaan door afschaffing van monumentensubsidies) droeg de Stichting Cellebroederskapel in 2006 de eigendom over aan de landelijke Vereniging Hendrick de Keyser. Deze vereniging heeft tot doel cultureel erfgoed in stand te houden en is eigenaar van honderden monumenten. Stichting Cellebroederskapel treedt sindsdien op als beheersstichting.