Vrienden van de Cellebroederskapel

Stichting Cellebroederskapel wordt ondersteund door de Vriendenkring Cellebroederskapel. Vrienden en hun partner hebben recht op 50% korting op de entreeprijs van zondagmiddagconcerten. 

 De ondersteuning kan bestaan uit

  • een jaarlijkse financiële bijdrage van € 40,-
  • sponsoring van een concert of de aanschaf van inventaris
  • vrijwiliige inzet voor administratieve werkzaamheden, kassabezetting, aanwezigheid bij activiteiten, het optreden als musicus, etc.

Bij grotere donaties is in overleg het gratis gebruik van de kapel een optie.

Wil u lid worden van de Vriendenkring, neemt u dan contact op met de secretaris of maak € 40,- over op NL73 RABO 0138595348 t.n.v. Stichting Cellebroederskapel onder vermelding van Vriend, uw naam en emailadres.

Vrienden worden per post of digitaal geattendeerd op de activiteiten van de stichting. Ook een vaste kring concertbezoekers wordt op deze wijze geïnformeerd over de zondagmiddagconcerten.