Stichting Behoud Orgel Binvignat

In de jaren zestig droeg de gemeente Maastricht het orgel over. Daartoe werd een aparte stichting opgericht, waarvan de leden echter gelijk zijn aan die van het bestuur van Stichting Cellebroederskapel. Oud-bestuurslid Remy Syrier staat ons als specialist op orgelgebied daarbij ter zijde. Stichting Behoud Orgel Binvignat heeft de ANBI-status.