Stichting Beheer Kabinet Orgel Binvignat à 1796 Cellebroederskapel

In de jaren zestig droeg de gemeente Maastricht het orgel over. Daartoe werd een aparte stichting opgericht, waarvan de leden echter gelijk zijn aan die van het bestuur van Stichting Cellebroederskapel. De stichting heeft tot doel het beheer en besteding van gelden ter beschikking gesteld door het rijk en derden ten behoeve van restauratie en onderhoud van het orgel in de Cellebroederskapel. Oud-bestuurslid Remy Syrier staat ons als specialist op orgelgebied daarbij ter zijde.
Tijdens bestuursvergaderingen van Stichting Cellebroederskapel worden ook de belangen van de orgelstichting behartigd. Dat beheer bestaat voornamelijk uit de zorg voor klimaatomstandigheden, onderhoud van het orgel en incidenteel een grote restauratie (laatst in 2009). Het reguliere onderhoud wordt eens in de zoveel jaren door de firma Verschueren Orgelbouw uit Heythuisen uitgevoerd. Voor de kosten daarvan stort Stichting Cellebroederskapel jaarlijks een bedrag in een onderhoudsfonds.

Stichting Beheer Kabinet Orgel Binvignat  is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nr. 14060573 en heeft de ANBI status.

 

Op de internetsite moeten per 1 januari 2014 de volgende gegevens van een ANBI openbaar gemaakt worden:
• de naam (zie hierboven)
• het RSIN of fiscaal nummer: 807364137
• de contactgegevens
• de bestuurssamenstelling en namen van bestuursleden
lijst van nevenfuncties
het beleidsplan
het beloningsbeleid
• de doelstelling (zie hierboven)
het verslag van de uitgeoefende activiteiten
• de financiele verantwoording over 2017 en 2016
Voor zover deze gegevens niet op deze pagina staan vermeld, is via een link aangegeven waar deze te vinden zijn.