Nieuwe huurder

De Cellebroederskapel wordt verhuurd aan incidentele gebruikers (bijv. voor huwelijksvoltrekkingen en afscheidsvieringen), maar ook aan vaste gebruikers. Daaronder zijn al een tweetal koren: De Vestjes en vocaal ensemble Lingua e Musica (repetitieavonden respectievelijk op de maandag-, woensdag- en de donderdagavond). We zijn verheugd dat met ingang van 18 oktober 2016 ook de vrijmetselaarsloge La Constance de Cellebroederskapel heeft uitgekozen als hun nieuwe locatie voor hun bijeenkomsten. Zij vullen de vrije dinsdagavond in. Hieronder stellen zij zich kort voor.

Vrijmetselaarsloge La Constance in de huidige vorm is een heroprichting van de reeds voor 1760 in Maastricht werkende loge 'Militaire' "La Constance". Deze had, naast mannen die een zekere militaire rang bezaten, onder andere leden uit het stadsbestuur van Maastricht. Na het vertrek van het regiment stopten de werkzaamheden in deze loge. De herinstallatie van Loge La Constance vond op 8 november 2008 plaats in het Stadhuis van Maastricht.

De Vrijmetselarij is een levensschool en streeft naar geestelijke verdieping. Het heeft als doel de mens zichzelf te doen kennen en te bewegen zich voor een betere samenleving in te zetten. Het is een initiatie-genootschap. Dat wil zeggen dat de vrijmetselaar zichzelf stap voor stap leert kennen door na te denken, met anderen te discussiëren en rituelen te ondergaan die deze innerlijke groei markeren. Inmiddels is Loge La Constance uitgegroeid tot een 30-tal leden die twee keer per maand bij elkaar komen voortaan in de prachtige Cellebroederskapel.

vrijmetselaarsDe spreuk STUDIO SAPIENTIA SILENTIO op de lakstempel van de oude vrijmetselaarsloge La Constance die in 1750 in Maastricht gevestigd was, is na een restyling het logo geworden van onze loge. Een vrije vertaling zou kunnen zijn:
'In toewijding en in stilte is wijsheid'

Voor meer informatie zie http://www.logelaconstance.com/